VIETODAY - LIVE STREAMING 24/7

Chính phủ chấp thuận hơn một tỷ USD để nhà máy điện hạt nhân Diablo Canyon tiếp tục hoạt động