Bắc Hàn phóng thử hỏa tiễn trước khi Phó tổng thống Hoa Kỳ Harris đến thăm Seoul